Home » Geen categorie » 2015: Umdracht: één van Huissens oudste tradities

2015: Umdracht: één van Huissens oudste tradities

 

HUISSEN – Eén van de oudste tradities van Huissen is de Umdracht, de jaarlijkse Sacramentsprocessie. Zondag 19 juni is het met bloemen, bogen en vlaggen versierde centrum van het stadje weer het decor van deze eeuwenoude gebeurtenis.

De Umdracht is een katholiek gebruik, dat al sinds de zestiende eeuw onafgebroken in stand wordt 00-9056-1977-langestraat-arch-mevr-janssen-visser-300x229gehouden. De tocht is een openbare geloofsbelijdenis, ondersteund met muziek en zang. Langs de route staan drie rustaltaren opgesteld, waar wordt gebeden. De altaren verbeelden drie levensfasen: de jeugd, volwassenheid en ouderdom. Oorspronkelijk werd de processie gehouden op Sacramentsdag, de tweede donderdag na Pinksteren. Door de economische belangen is die feestdag in Nederland begin vorige eeuw verschoven naar de daarop volgende zondag. In tal van landen, zoals Duitsland en Oostenrijk is Sacramentsdag nog steeds een nationale feestdag.

De Umdracht kent zelf weer tal van tradities die vaak nog uit de beginperiode stammen. Het ‘sträöisel’ (papieren snippers) dat door kinderen wordt gestrooid was aanvankelijk bedoeld om de smerige straten te bedekken. De lucht van de wierook moest vroeger de kwalijke geur van de open riolen maskeren.  De ruiters die meerijden zorgden er ooit voor dat de stoet geen obstakels tegenkwam.

011-6-juni-2010-6-juni-processie-arch-h-h-235-doelenstr-300x168Een belangrijke rol is weggelegd voor de gilden van St. Gangulphus en St. Laurentius. Zij zorgen voor een geordend verloop van de processie.  Het gebruik van het gildenkanon dateert uit de tijd dat er geen andere communicatiemiddelen voorhanden waren  om aan te geven dat de deelnemers moesten stoppen of juist weer verder konden trekken. Een kenmerkend onderdeel van de Umdracht is de plechtige processiemuziek van de muziekverenigingen.

De eucharistieviering die aan de processie vooraf gaat, begint om 09.30 uur in de stadsparochiekerk. Om 10.30 uur vertrekt de stoet onder klokgebeier vanaf de kerk, waar na de rondgang nog een korte dienst wordt gehouden. De Umdracht wordt afgesloten met een vendelhulde aan de pastores door de vendeliers van de gilden.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Je mag gebruik maken van deze HTML tags en attributen: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>