Home » Geen categorie » 2024: Bisschop bij Umdracht

2024: Bisschop bij Umdracht

Op zondag 2 juni trekt de Huissense Umdracht weer door de feestelijk versierde straten van het centrum. De hoeveelste keer dat precies is, valt niet na te gaan. De eerste keer zal rond 1560 zijn geweest, in de tijd waarin het Concilie van Trente werd gehouden. In 2010 werd daarom een feestelijke processie ter gelegenheid van het 450-jarig bestaan georganiseerd.

Wat is de Umdracht precies?
Het is een openbare geloofsbelijdenis, waarbij de gelovigen biddend en zingend door de straten gaan. Dat gebeurt op de eerste zondag na Sacramentsdag, de dag waarop de het heilig Sacrament, de daadwerkelijke aanwezigheid van Jezus Christus in de gedaante van brood en wijn, wordt gevierd. In de processie wordt een monstrans met een geconsacreerde hostie meegedragen. Tijdens de plechtigheid wordt gebeden bij drie rustaltaren. Klokgelui, kanonschoten en gedragen muziek zijn andere elementen die de rondgang kenmerken.

Bisschop wil de Huissense Umdracht op 2 juni 2024 meevieren
De hulpbisschop van het aartsbisdom Utrecht, H. Woorst, heeft te kennen gegeven dat hij dit jaar de Umdracht wil bijwonen. De Sacramentsprocessie start na de plechtige hoogmis in de stadskerk, die om 9.30 uur begint. Na afloop van de bedegang door de kom van Huissen, is er een feestelijk lof in diezelfde kerk. De begeleiding van de processie is in handen van het St. Gangulphus- en St. Laurentiusgilde, zoals al eeuwen het gebruik is.
Aan de Umdracht kan worden deelgenomen door iedereen uit de hele parochie van H. Maria Magdalena. Het is een van de laatste keren dat de processie officieel vertrekt uit de stadsparochiekerk van O.L.V. ten Hemelopneming. Over twee jaar zal de kerk aan de eredienst worden onttrokken.

 

Bisschop

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Je mag gebruik maken van deze HTML tags en attributen: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>