ANBI gegevens

De Stichting Vrienden van de Huissense Umdracht is bij de belastingdienst 
geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 
Het RSIN/fiscaal nummer is 814396392. Dat nummer is belangrijk voor de fiscale aftrekbaarheid van giften die worden gedaan aan de Huissense Umdracht.

De instelling is bereikbaar via email-adres
info@huissenseumdracht.nl , joop.brons@planet.nl , of via de secretaris 

G.M. Hofs- de Haar
Bloemstraat 75
6851 CR, Huissen.
026 325 70 52


De samenstelling van het bestuur is: Jeroen Mattijssen (voorzitter), Gerrie Hofs (secretaris), Chantal Hegeman (penningmeester),  Wim Leenders, Jan Wannet en Joop Brons.


De stichting heeft als doel de instandhouding van de Sacramentsprocessie, bekend als de Huissense 
Umdracht en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe 
bevorderlijk kan zijn. 

Het beleid van de stichting richt zich op het beheer van de zaken die direct of indirect met de 
Umdracht te maken hebben, op het organiseren van de werkzaamheden die rechtstreeks of zijdelings 
verband houden met de Umdracht en op het financieel mogelijk maken van de Huissense Umdracht. 
Dat alles gebeurt door het houden van vergaderingen en zelfwerkzaamheid en waar het gaat om 
inkomsten wordt onder andere eens per jaar een collecte gehouden. 

De bestuursleden doen dit werk pro Deo: er is geen sprake van een beloning.

De stichting beijvert zich om elk jaar op de eerste zondag na Sacramentsdag de Umdracht door 
Huissen te laten trekken. 
Daarvoor worden voorafgaand aan deze gebeurtenis enkele vergaderingen gehouden met bestuur en 
medewerkers. 
Bestuur en medewerkers zorgen ervoor dat de straten zijn versierd, publiciteit is gegeven en 
deelnemers zijn geïnformeerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Je mag gebruik maken van deze HTML tags en attributen: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>