Bibliografie

Publicaties over de Huissense Umdracht (uit de bibliografie van de Historische Kring Huessen). R.J.H. Melchers, Oorsprong en betekenis van Sacramentsprocessie. In: Med. H.K.H. jrg 21 (1996), blz 64-65.

J.H.F. Zweers, Het processierecht en Huissen.In: Med. H.K.H. jrg 9 (1984), blz 23-26, 31.

A.C. Hengst, De Huissense Omdracht. In: Med. H.K.H. jrg 14 (1989), blz 69-70.

Versierd voor de Omdracht. In: Med. H.K.H. jrg 12 (1987), blz 41-42

H.W.J.Derksen, Huissense Omdracht – 450 jaar geleden werd hertog Karel van Gelre verslagen. In: De Nieuwe Koerier van 13 juni 1952.

J.H.F. Zweers, Langs ‘s Heren wegen. In: Med. H.K.H. jrg 9 (1984), blz 47-50.
Betreft het houden van de processie in 1647.

J.W.C. van Campen, Twee reisjes door Gelderland en het Land van Kleef in 1720 en 1721. In: B.M. Gelre LXVII (1974), blz 123-147.
blz 127-128, 145: 1720, Beschrijving Huissense Omdracht.

Josef Gabriël, Vier Utrechter bereisten den Clevischen Raum. Ein Reisebericht aus 1720. In: Kalender für das Klever Land auf das Jahr 1983. Kleve, 1982. blz 152-156.
Hierin een beschrijving over de Huissense Omdracht. Zie ook de titels hierboven en hieronder.

H.W.J. Derksen, Huissense Umdracht in 1720: “Menigte volks om den omgang te sien”. In:
De Gelderlander van 31 mei 1975.

J.H.F. Zweers, De Huissense Omdracht in 1720. In: Med. H.K.H. jrg 12 (1987), blz 49-50.

J.B.B. Gepredikt in ‘t jaar 1735 op den omdracht te Huyssen in Kleefsland bij den Eerw. Heer Hendricus Holter pastoor aldaar.

Betoog wegens de H. Offerande der Missie, voorgedragen ter gelegenheid van den plegtigen omgang op H. Sacraments-Dag te Huissen in den Jare 1816 door een R.P. Deventer, 1816.

Gedrukte Umdrachtpreek van 1816. In: Med. H.K.H. jrg 4 (1978/1979), blz 258-259.

H.W.J. Derksen, Bij de Huissense Umdracht vroeger: “kramen en tafels”. In: De Gelderlander van 3 juni 1972. (Opnieuw geplaatst in: Med. H.K.H. jrg 9 (1984), blz 114-119).

Huissense Umdracht rond 1860. In: Med. H.K.H. jrg 10 (1985), blz 18.

J.H.F. Zweers, Rumoer na de processie in 1868. In: Med. H.K.H. jrg 12 (1987), blz 57-59.

Na de Omdracht. In: Med. H.K.H. jrg 17 (1992), blz 123. Uit: De Gelderlander van 6 juni 1877.

H.W.J. Derksen, Rustaltaar voor “De (oude) Zon”. In: Med. H.K.H. jrg 5 (1979/1980), blz 240, 252-256, 273.
Betreft ongedateerde foto van rond 1900.

J.H.F. Zweers, Verzet tegen verzetten. In: Med. H.K.H. jrg 12 (1987), blz 63-66.
Betreft het verzetten van Sacramentsdag van donderdag naar zondag in 1912.

Huissense Umdracht in 1930. In: Med. H.K.H. jrg 9 (1984), blz 165.

Herman Pijfers & Jan Roes, Memoriale. Katholiek leven in Nederland in de twintigste eeuw. Zwolle, z.j.
blz 146-149: Verslagen over de Omdracht uit het Parochiememoriale van 1936 en 1940. Met foto=s.

Th.H. Janssen, De Huissense “Umdracht” vijftig jaar geleden en nu. In: Med. H.K.H. jrg 10 (1985), blz 186-190, 194.

Boerenruiterij. In: Med. H.K.H. jrg 22 (1997), blz 112.
Groep ruiters tijdens Omdracht 1942.

A.C. Hengst, Omdracht in wederopbouw. In: Med. H.K.H. jrg 14 (1989), blz 70-77

H.W.J.DerksenDe gilden en de Huissense Umdracht. Huissen, 1975.

Gildekoningen gaan in Huissense Umdracht vóór de burgemeester. In: De Gelderlander van 17 juni 1958.

J.H.F. Zweers, Burgemeester of koningen ? In: Med. H.K.H. jrg 12 (1987), blz 43-46, 72.

J.H.F. Zweers, De burgemeester in de processie. In: Med. H.K.H. jrg 14 (1989), blz 93-96.

Dominicanen in de Huissense Umdracht. In: Med. H.K.H. jrg 8 (1983), blz 101.

H.W.J.Derksen, Protestanten en de Huissense Umdracht. In: De Gelderlander van 10, 11 en 12 juni 1971.

P.G.M. Driessen, Omdracht met relletjes niet uniek. In: Med. H.K.H. jrg 12 (1987), blz 67-69.

Umdracht (foto ± 1951). In: Med. H.K.H. jrg 23 (1998), blz 108

Heilig
 Hartbeeld. In: Med. H.K.H. jrg 21 (1996), blz 120.

Th. H. Janssen, De Omdracht. Een kerkelijke hoogtijdag in Huissen.

J.H.F. Zweers en J.A.J.M. Brons, Huissense Umdracht in bron en beeld (2010), Bijdragen tot de Geschiedenis van Huissen, Historische Kring Huessen en Comité Huissense Umdracht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Je mag gebruik maken van deze HTML tags en attributen: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>